Stäng och gå tillbaka

SUP - Stand up Paddle Board | Halvdag | Förmid.

 

Välkomna ner till vår vackra naturstrand. I viken är det oftast ganska lungt vatten och en perfekt plats för dig som är lite ovan och vill träna eller för hela familjen att prova på en ny aktivitet. Vill man paddla ut i fjärden har vi tips på fina platser ni kan ta er till.
Inkluderar SUP, paddel och flytväst mellan klockan 9-12
Paddel och flytväst hämtas i receptionen

 

 

Allmänt

I hyran ingår alltid flytväst, paddel och lås, cykelkorg.

Reception på Siggesta Gård sköter uthyrning, bokning, service och underhåll av alla SUPar, kanot och cyklar . Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta oss på reception@siggestagard.se

SUPar, kanot och cykel är försäkrade vid ev. stöld. Lämnas SUP, kanot eller cykel obevakad ska den naturligtvis vara låst med godkänt lås.

SUP/Kanot och kanot återlämnas i samma skick som när den hämtades av kunden.

Skador förorsakade av oaktsamhet bekostas av hyresmannen. Siggesta Gård skall underrättas omedelbart om eventuell skada.

Hyresmannen skall tillse att hon/han är försäkrad för denna typ av aktivitet. SUPar, kanot och cykel är inte försäkrade under uthyrning utan hyrestagaren ansvarar för eventuella skador.

Siggesta Gård friskriver sig från allt ansvar för händelser som innebär skador på hyresmannen under användandet av SUPar, kanot och cykel.